Privacy

Privacybeleid

 

 

1. Algemeen

Door gebruik te maken van Animalplanetnanny en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.

1. Algemeen

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Animalplanetnanny  beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website http://katten-en-hondenoppas.nl (“Website”) en alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Animalplanetnanny is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (hier is hyperlink naar website)


Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van katten-en-hondenoppas.nl en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Algemene voorwaarden.

Animalplanetnanny kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1-april-2014

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij

U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, Diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar katten-en-hondenoppas.nl , verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en
 • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies.


Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die u afneemt;
 • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via sociaal media websites of Diensten van derden;
 • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden; en
 • gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

 

Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers en adverteerders, onder meer door deze gegevens op te slaan in de Transactiegeschillen Database ("TGD") van Animalplanetnanny . De gegevens die Animalplanetnanny in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door Animalplanetnanny vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van Animalplanetnanny die door middel van een melding informatie aan Animalplanetnanny of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de Animalplanetnanny website.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email;
 • om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Algemene voorwaarden te handhaven (denk hierbij aan het een halt toeroepen van verdachte conversaties via onze website);
 • om onze Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • om contact met u op te nemen, via e-mail, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze Diensten, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en
 • om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.


Gegevens delen met en registratie op sociaal media sites: We kunnen Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met sociaal media websites van derden, zoals Facebook, Google Plus, Twitter, Pinteres en Tumbrl.

Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw Animalplanetnanny account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
.

 • dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze Diensten op de website (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van Animalplanetnanny.
 • bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:

-  om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of

-  indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of

-  indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

 • andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met Animalplanetnanny (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking).
 • leden van ons Melding van Inbreuk Programma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het ‘Melding van Inbreuk Programma’ zal, voordat persoonsgegevens worden verstrekt, een overeenkomst worden gesloten die onder meer inhoudt dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie.

Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij - in ons streven om uw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen - uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Gegevens die u deelt op katten-en-hondeoppas.nl: Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een dienst koper of dienst verkoper, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

 

Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

 

4. Marketing Doeleinden

U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of Diensten van Animalplanetnanny die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven door ons een mail te sturen via Contact formulier ofwel in het door u ontvangen bericht.

5. Cookies

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) . Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website. Voor meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van deze technologieën verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ('Google').

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij vanwege hun anonimiteit met behulp van "anonymizeIp ()" de laatste 8 tekens niet worden overgebracht naar Google Analytics) wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om website-exploitanten te rapporteren over de website-activiteiten en om verdere met website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan te bieden. Indien nodig zal Google deze informatie aan derden doorgeven, als dit wettelijk vereist is of als derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het installeren van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar wij wijzen erop dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is beschreven. Als u niet wilt dat informatie aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u hier een deactiverings-add-on downloaden.

6. Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw  account.  Wanneer u iets openbaar plaatst, zult u uw bericht (advertentie) mogelijk kunnen veranderen of verwijderen. Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met Customer Support op. Gebruik daarvoor s.v.p. ons Contact formulier voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op Animalplanetnanny, tenzij Animalplanetnanny op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen.

- via het Contactformulier, of

- door te schrijven naar Animalplanetnanny., t.a.v. Customer Support, postbus 36131 , 1020MC Amsterdam

7. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier.

 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

8. Andere informatie

Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”): Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van katten-en-hondenoppas.nl toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker u dienst hebt gebruikt, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), u denkt dat u een beveiligingslek in een door Animalplanetnanny gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen via Contact formulier   met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.

Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden.

 

9. Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. Animalplanetnanny heeft geen controle over het Privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk Privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

 

10. Vertrouwen dankzij een hoge veiligheidsstandaard:

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser

 

Kort samengevat ziet onze veiligheidsgarantie er als volgt voor u uit:

* Onze software, die de Secure Socket Layer (SSL) standaard gebruikt, versleutelt bij een bestelling uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, bankgegevens of creditcardnummer. SSL wordt door de meeste browsers ondersteund. Uw gegevens bereiken onze server in een voor onbevoegden onleesbare code.

11. Inzicht in uw persoonlijke gegevens:

Uw gegevens kunt u op elk gewenst moment via “inloggen” na invoer van uw e-mailadres en wachtwoord inzien, veranderen of wissen. Indien u uw wachtwoord vergeten bent bieden wij u een speciale service: in Animalplanetnanny login  vindt u op de login-site een link “Bent u uw inloggegevens vergeten?”, die u naar de wachtwoordhulp leidt. Hier kunt u eenvoudig uw e-mailadres invullen waarna wij sturen u per e-mail een link om nieuwe wachtwoord in te stellen. Dit proces is zonder risico, ook wanneer een onbevoegde persoon probeert aan uw gegevens te komen, omdat het vervangende wachtwoord link in ieder geval aan uw persoonlijke e-mailadres gestuurd wordt waar alleen u toegang tot heeft.

12. Betaling

8.1. Alle door Animalplanetnanny aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig. De klant kan bij Animalplanetnanny betalen via:

• iDEAL
iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen keert de klant terug naar http://katten-en-hondenoppas.nl en ontvangt een bestelbevestiging.
iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, Regio Bank, Triodos Bank en Van Landschot Bankiers.

• PayPal
PayPal is de veilige, eenvoudige manier van online betalen zonder dat u bijvoorbeeld uw creditcardnummer bekend hoeft te maken. Na betaling via PayPal keert de klant terug naar http://katten-en-hondenoppas.nl en ontvangt een bestelbevestiging.

 

Contact: Mocht u nog vragen hebben over Animalplanetnanny en onze Website dan kunt u contact met ons opnemen door Contact formulier te klikken.

 

Best waardering
Laatste commentaar esme van der kleij

hi Esme, Mijn liefste kat is overreden en heeft nu een catheter (tijdelijk hoop ik). Ik zoek iemand die met...

 
Marianne Oosterveer